Tag Archives: R&D

การประชุม STI2U ปี 2 “กู้วิกฤต พิชิตชัยด้วย R&D”

การประชุม “วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ” (STI2U)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย