สภา มก. พบประชาคมบางเขน

“สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน”
หัวข้อ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8
ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*