ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
วันพฤหัสบดีที่ 23  ธันวาคม 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม บุหลัน พิทักษ์พล (ห้อง 310) ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

 

สำหรับหน่วยงานคณะ

สำหรับหน่วยงาน สำนักฯ สถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*