โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน 2558 (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015)

สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนว
เรื่อง “แนะแนวเจาะลึกทางเลือกการศึกษา สู่อาชีพมาแรงในอนาคต”
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*