โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก

เอกสารประกอบการชี้แจง

หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ กรุณา login ก่อนการรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*