สวพ. มก. แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.

แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.
ในลักษณะทุนสนับสนุนงานพื้นฐานและทุนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.30 น.

https://web.facebook.com/watch/live/?v=1147508678780602

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*