เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 5 เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุมิตร สุวรรณ

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

1 thought on “เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  1. ดวงกมล ฐิติเวส

    ในการเขียนผลงานเพื่อขอ รศ
    ขอคำแนะนำ แนวการเขียนเอกสารการสอนที่ใช้งานวิจัยเข้ามาเขียนประกอบ คะ
    (เป็นข้าราชการ ที่ราชภัฎ)

    ส่งคำถามให้ทีมผู้จัดงานแล้วนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*