การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

2 thoughts on “การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.

 1. ชลลดา

  สามารถดูย้อนหลังได้อย่างไรคะ
  ตอบ เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่หน้ารับชมนี้ ได้เลยครับ

 2. สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์

  1.ถ้าต้นฉบับผ่านผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วสามารถส่งให้ทาง สำนักพิมพ์ ดำเนินการได้ไหมคะ แล้วต้องประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิใหม่อีกไหม
  2. แล้วถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์ ม.เกษตร จะสามารถส่งให้ทาง สำนักพิมพ์ มก จัดพิมพ์ได้หรือไม่คะ เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการเช่นกัน
  ตอบ ส่งคำถามให้ทีมงานแล้วนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*