การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต

Trend Talk #5
การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต
วิทยากร: ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินจาก UC BERKELEY
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-15.30 น.

1 thought on “การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต

  1. วราวุธ วดีวรวิทย์

    เป็นเรื่องที่ดีและทันสมัย และเป็นสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ด้วย ขอบคุณ ม.เกษตร และท่านวิทยากร
    ขอรับเอกสารท่านวิทยากรด้วยค่ะ
    ตอบ เจ้าหน้าที่ จะทำการส่งให้ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*