งานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “KUSCC Mobile Application”

งานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “KUSCC Mobile Application”
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แบบสอบถามเพื่อลุ้นรางวัลหุ้น 500 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*