# งานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิก สอ.มก. ที่เกษียณอายุประจำปี 2564

งานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิก สอ.มก.
ที่เกษียณอายุประจำปี 2564

ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ KU Webex
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*