การสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องกำพล อดุลวิทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*