# ชี้ทางออก…สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ชี้ทางออก…สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร”
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*