# เสวนาทางวิชาการ “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”

เสวนาทางวิชาการ “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 13:30 – 16:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*