# เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนกดดัน…เครียด…เสพ…ฆาตกรรม…วงจรกรรมที่ต้องตัด”

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนกดดัน…เครียด…เสพ…ฆาตกรรม…วงจรกรรมที่ต้องตัด”
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 – 16:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*