# เสวนาพิเศษ เรื่อง “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?

Session1
เสวนาพิเศษ เรื่อง “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?
(Conservation and development of Thai buffaloes .. which one will be sustainable ..?)”
13:00-16:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*