# เสวนาทางวิชาการ “ทะเลสีเขียว…มหันตภัยร้ายกว่าที่คิด”

เสวนาทางวิชาการ “ทะเลสีเขียว…มหันตภัยร้ายกว่าที่คิด”
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 9:00 น – 12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*