# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 25661. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะประมง
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
5. คณะเศรษฐศาสตร์
6. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
8. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
11.คณะสังคมศาสตร์

2 thoughts on “# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

  1. รพีพรรณ

    ไลฟ์สดมีปัญหาค่ะ ไลฟ์ตัดคณะถึงคิวตัวเองรับ ทำให้ไม่มีคลิปตอนรับ รู้สึกเสียใจมากค่ะ ครั้งนึงในชีวิตแต่กลับมีปัญหาแบบนี้ มีทางแก้ไหมคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*