# จะเตรียมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญ…กันอย่างไร

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “จะเตรียมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญ…กันอย่างไร”
จัดโดย คณะทำงานผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์
ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
เวลา 13:00 น – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*