# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 25661. คณะเกษตร
2. คณะวนศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะสิ่งแวดล้อม
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. วิทยาลัยการชลประทาน
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*