# การปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Roger D. Kornberg ผู้ได้รับรางวัล Noble Laureate for Chemistry

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ (International Peach Foundation)
จัดโครงการปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Roger D. Kornberg
ผู้ได้รับรางวัล Noble Laureate for Chemistry
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 14:00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*