# ดูแลสุขภาพอย่างไร หลังได้ผลการตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมบรรยายประกอบการให้คำปรึกษาในหัวข้อ
“ดูแลสุขภาพอย่างไร หลังได้ผลการตรวจสุขภาพประจำปี”
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*