พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 12.55 น.
1. คณะเกษตร
2. คณะประมง
3. คณะสังคมศาสตร์
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวนศาสตร์
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*