แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น. ฟิสิกส์ (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

09.30 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ (O NET + GAT + วิชาสามัญ)
โดย อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเก๋)

11.00 – 12.30 น. เคมี (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ

13.30 – 15.00 น. ชีววิทยา (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

15.00 – 16.30 น. สังคมศึกษา (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)

16.30 – 18.00 น. ฟิสิกส์ (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.อภิชัย ใจจิตร (ครูพี่ฟิวส์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*