# สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และวิจัยอย่างไร ให้โดนใจสร้างสรรค์

สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และวิจัยอย่างไร ให้โดนใจสร้างสรรค์
ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ถ่ายทอดสดจากระบบ KU Webex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*