# เสวนาพิเศษ เรื่อง ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991

สาขาพืช เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร
ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991”
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 1)
วิดีโอในคลิป เริ่มตั้งแต่นาที 14:42 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*