# เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน (Coming Up Disruptive Technology in Aquaculture and Fisheries)”

สาขาประมง สัมมนาพิเศษ
เรื่อง “เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน
(Coming Up Disruptive Technology in Aquaculture and Fisheries)”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*