# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
4. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*