# งานสัมมนา “จุดประกายความคิด การประมูลสิทธิ์และการจัดประชุมนานาชาติ”

งานสัมมนา “จุดประกายความคิด การประมูลสิทธิ์และการจัดประชุมนานาชาติ”
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*