# การสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Facebook Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*