# อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย…กับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกบนความเลื่อน(บันไดเลื่อน)…ลอย(ลิฟต์)

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย…กับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกบนความเลื่อน(บันไดเลื่อน)…ลอย(ลิฟต์)”
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30-16:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องสตูดิโอชั้น 3
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*