# อำนาจละมุน (Soft Power ) อุตสาหกรรมดนตรีและเพลงไทย

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อำนาจละมุน (Soft Power ) อุตสาหกรรมดนตรีและเพลงไทย”
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น3
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*